Project Description

Cognitief herstel

Maak een afspraak

Cognitief herstel

Maak Een Afspraak

Cognitief herstel

HBOT kan worden gebruikt om elke aandoening te behandelen die baat heeft bij het beschikbaar stellen van extra zuurstof voor de weefsels van het lichaam of de hersenen. Hoewel het beter bekend staat om zijn hulp bij wondgenezing, koolmonoxidevergiftiging, brandwonden en decompressieziekte, kan HBOT ook helpen bij een aantal problemen die verband houden met de gezondheid van de hersenen. Het wordt ook gebruikt om infecties te bestrijden en het immuunsysteem te versterken.

HBOT wordt ook gebruikt om veel problemen te verbeteren, waaronder onder andere:

  • Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) en hersenschudding/ Post Commotioneel Syndroom (PCS)
  • PTSS
  • Autisme
  • Geheugenproblemen en de ziekte van Alzheimer
  • Vasculaire dementie
  • Aandachtsproblemen (ADD/ADHD)
  • ziekte van Lyme
  • Migraine
  • Auto-immuunziekten
  • Algemeen cognitief herstel

Wat Brain SPECT-beeldvorming en ander onderzoek onthult over hyperbare zuurstoftherapie

Brain SPECT is een beeldvormende technologie die de doorbloeding en activiteit in de hersenen meet. Het onthult gebieden met gezonde activiteit, te veel activiteit en te weinig activiteit. Hersenbeeldstudies hebben aangetoond dat HBOT verschillende voordelen heeft voor de hersenen.

Verhoogt de doorbloeding

Hersenbeeldstudies met SPECT tonen aan dat mensen die HBOT hebben gehad een duidelijke verbetering van de bloedtoevoer naar de hersenen hebben. Een goede doorbloeding van de hersenen is van vitaal belang voor de geestelijke gezondheid. SPECT-scans laten zien dat een lage bloedstroom vaak verband houdt met geestelijke gezondheid/hersengezondheidsproblemen, zoals ADD/ADHD, depressie, bipolaire stoornis, schizofrenie, verslavingen en meer. In feite is een lage doorbloeding de nummer 1 voorspeller van hersenbeeldstudies dat een persoon de ziekte van Alzheimer zal ontwikkelen.

Verbetert het functioneren bij mensen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS)

Een lage doorbloeding is ook gekoppeld aan ASS. Hyperbare zuurstoftherapie heeft de cognitieve- en gedragsfuncties bij mensen met autisme helpen verbeteren door de verminderde doorbloeding in aangetaste delen van de hersenen te compenseren. Een onderzoek uit 2009 toonde aan dat kinderen met autisme die HBOT ondergingen een significante verbetering vertoonden in algemeen functioneren, oogcontact, sociale interacties, cognitief en zintuiglijk bewustzijn en receptieve taal. Er is ook een verbeterde slaap en verminderde agressie gemeld bij mensen met autisme die HBOT ondergaan.

Verbetert de cognitieve en psychologische functie na een hersenschudding

Een studie uit 2017 toonde aan dat 29 militaire veteranen met door een explosie veroorzaakte hersenschudding ontdekten dat ze beter presteerden op fysieke, psychologische en cognitieve tests na 40 sessies van HBOT. Met name de veteranen die HBOT ondergingen, vertoonden verbeteringen in geheugen, aandacht, angst, depressie (inclusief een vermindering van zelfmoordgedachten), PTSS-symptomen, intelligentiequotiënt en meer. Ze verminderden ook hun gebruik van psychoactieve medicatie.

Herstelt PTSS na een traumatisch hersenletsel

Niet aangeboren hersenletsel (NAH) verhoogt het risico op verschillende psychische aandoeningen/hersenaandoeningen, waaronder ADD/ADHD, angst- en paniekaanvallen, PTSS, zelfmoord en meer. Volgens onderzoek kan het behandelen van het onderliggende niet aangeboren hersenletsel met geconcentreerde zuurstof het genezingsproces bevorderen. Bij een SPECT-beeldvormingsonderzoek van de hersenen uit 2011 waren 16 militairen betrokken met PTSS na een traumatisch hersenletsel. De militairen ondergingen neuropsychologische tests en scans van de hersenen van voor en na 40 sessies van HBOT. Na de behandeling vertoonden ze een significante verbetering in stemming, impulsiviteit, angst, scores voor kwaliteit van leven en meer. Hun SPECT-hersenscans na HBOT lieten een opmerkelijke algemene verbetering van de doorbloeding zien.

Verbetert het hersenmetabolisme bij de ziekte van Alzheimer

Een hersenbeeldonderzoek uit 2019 met SPECT- en PET-scans toont als eerste verbeteringen aan in het hersenmetabolisme bij een patiënt met de ziekte van Alzheimer. Het onderwerp van het onderzoek was een 58-jarige vrouw wiens cognitieve functie al 5 jaar achteruitging. Ze onderging 40 sessies HBOT. Na slechts 21 sessies rapporteerde ze een beter humeur, een boost in energie en een beter vermogen om routinetaken uit te voeren. Ze zei zelfs dat het makkelijker was om de kruiswoordpuzzel te maken. Na 40 sessies HBOT rapporteerde ze verbeteringen in concentratie, geheugen, slaap en het vermogen om de computer te gebruiken. Ze merkte ook een afname van desoriëntatie, minder frustratie, en haar angst was verdwenen. De hersenscans toonden een verbetering van 6,5-38% in het algehele hersenmetabolisme, wat de onderzoekers ertoe bracht te suggereren dat HBOT een potentiële therapie zou kunnen zijn voor Alzheimerpatiënten. “We hebben de grootste verbetering van het hersenmetabolisme aangetoond van alle therapieën voor de ziekte van Alzheimer”, zegt hoofdonderzoeksauteur Dr. Paul Harch. “HBOT bij deze patiënt kan de eerste behandeling zijn die niet alleen de ziekteprogressie bij de ziekte van Alzheimer stopt, maar ook tijdelijk omkeert.”

KLIK OP DE VOLGENDE LINKS VOOR MEER INFORMATIE

Post Commotioneel Syndroom (PCS):

Post Commotioneel Syndroom (PCS) + Post Traumatisch Stress Syndroom (PTSS):

Herseninfarct:

Dementie/Alzheimer:

Dr Daniel Amen, Amen Clinic,

Beverly Hills 90210 actrice Jennie Garth  bespreekt haar hersenscan bevindingen met Dr Daniel Amen en krijgt advies

Zeer goed en correct artikel over hyperbare zuurstoftherapie bij niet aangeboren hersenletsel